top of page
website foto 2.jpg

AANBOD KIND/JONGERE

Therapie en onderzoek vormen onze twee pijlers 

THERAPIE

Binnen de praktijk wordt er begeleiding voorzien voor allerlei sociale en emotionele hulpvragen waaronder depressie, gedragsmoeilijkheden, autisme, relationele problemen, hoogbegaafdheid, minderwaardigheidsgevoel, slaapproblematiek, angsten (deze kunnen zeer specifiek zijn van faalangst tot bepaalde fobieën).

Bij therapie aan kinderen hechten we waarde aan de participatie van ouders (en indien nodig andere gezinsleden/betrokkenen). Zo vinden wij het belangrijk om het kind/jongere in zijn omgeving te zien functioneren. Daarnaast staan we er bij stil om therapie af te stemmen aan de noden van het kind/ jongere en zijn gezin.

Binnen de praktijk zijn we gespecialiseerd in de volgende hulpvragen:

 • Gedragsproblemen / woederegulatie

 • Angsten

 • Sociale vaardigheden

 • Identiteitsproblemen (laag zelfbeeld)

 • Opvoedingsbegeleiding

 • Begeleiding bij ontwikkelingsproblemen (ADHD & Autisme)

 • ...

kid Jump
website kinder stuk.jpeg

Bij therapie aan kinderen  hechten we waarde aan de participatie van ouders (en indien nodig andere gezinsleden/betrokkenen)

bij kinderen & jongeren

 

Bij jonge kinderen maken wij gebruik van o.a. projectief materiaal, speltherapie, visueel materiaal etc. Voor jongeren daarentegen zoeken we  naar een manier waarbij ze zich op hun gemak voelen. Er is aandacht voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen de therapie en het kind/jongere en/of ouders. Op die manier kan ieder op een veilige manier zijn verhaal brengen.

Het verloop van de therapie staat hieronder kort toegelicht. Het eerste gesprek gebeurt meestal met de ouders (zonder kind, tenzij anders is aangewezen). In dit gesprek wordt de hulpvraag geëxploreerd en krijgen de ouders de ruimte om gehoord te worden en hun verhaal te brengen. Afhankelijk van de ernst van de hulpvraag worden er vier tot zes individuele sessies ingepland. Nadien volgt er in een oudergesprek een terugkoppeling naar de ouders.

ONDERZOEK

Wanneer een kind moeilijkheden ondervindt, is het belangrijk dat men tijdig onderzoek doet naar de oorzaak en de instandhouding hiervan. Om die reden maken we er in praktijk De Wending een punt van om aandacht te besteden aan de verklaring van de problematiek. 

Hierbij vertrekken we vanuit de specifieke vraagstelling van het kind en de ouders. Het verloop van een diagnostisch onderzoek is telkens verschillend afhankelijk van de aard van de problematiek, de hulpverleningsgeschiedenis, de leeftijdscategorie, ...

Praktijk De Wending richt zich op volgende onderzoeken:

 • Belevingsonderzoek

 • Intelligentietest (WISC-V, WPPSI-III, SON-R), voor terugbetaling logopedie

 • Diagnostisch onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen:

  • concentratie (ADHD)

  • Hoogbegaafdheid

  • Geheugen

  • Autisme

  • Angst

  • ...

Aan het einde van een diagnostisch onderzoek wordt een adviesgesprek ingepland met de ouders waarin de onderzoeksresultaten in detail worden toegelicht. Op basis van deze bevindingen wordt in overleg met de ouders & het kind verder advies aangereikt. De belangrijkste adviezen kunnen genoteerd worden in een verslag.

website foto 1.jpg

Samen met je therapeut gaan we voor een positieve wending

bottom of page